top of page

Πιο κάτω αναφέρονται επιγραμματικά τα στάδια μελέτης για τα ακόλουθα:

 

Στατική – Αντισεισμική μελέτη

 

1. Ενδεικτικός έλεγχος του εδάφους στη περιοχή της κατασκευής, και αν κριθεί αναγκαίο σύνταξη προδιαγραφών για εκπόνηση γεωλογικής και γεωτεχνικής μελέτης.
2. Επιλογή των βέλτιστων υλικών για τον στατικό σκελετό της κατασκευής μετά από την έγκριση του αρχιτέκτονα και σε συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες του έργου.
3. Προκαταρτικός έλεγχος και αρχικός σχεδιασμός των στατικών μελών του φορέα.
4. Αφού η αρχική διάταξη του φορέα τύχει της έγκρισης του αρχιτέκτονα γίνεται εκπόνηση της στατικής – αντισεισμικής μελέτης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
5. Σχεδιασμός κατασκευαστικών σχεδίων καθώς και τρισδιάστατη απεικόνιση του φέρων οργανισμού του κτιρίου.
6. Προετοιμασία όλων των εντύπων, κατασκευαστικών σχεδίων, καθώς και του τεύχους της στατική μελέτης για έκδοση οικοδομικής άδειας.
7. Με την έναρξή των εργασιών θα γίνονται επιβλέψεις σε όλα τα στάδια που αφορούν την κατασκευή του στατικού σκελετού της οικοδομής. Οι κατασκευαστικές εργασίες θα συνεχίζονται μόνο μετά την έγκρισης του επιβλέποντος μηχανικού. Απόκομμα από τα αποτελέσματα κάθε επίβλεψης θα αποστέλλεται στο αρχιτέκτονατου έργου. 

Μηχανολογική μελέτη

 

1. Ετοιμασία προσχεδίων των μηχανολογικών εγκαταστάσεων του έργου που θα περιλαμβάνουν: τις θέσεις των κυρίως μηχανημάτων, αγωγούς διέλευσης των σωληνώσεων και μεγέθη τους, παροχές νερού, σημεία τοποθέτησης κατανεμητών και άλλα βασικά στοιχεία των εγκαταστάσεων που πιθανώς να επηρεάζουν άλλα στοιχεία του έργου.

2. Αφού τα παραδοτέα του πιο πάνω σταδίου, τύχουν της έγκρισης του αρχιτέκτονα ή/και του πελάτη, οι μηχανικοί μελετητές θα προχωρήσουν με την εκπόνηση των τελικών μελετών που θα περιλαμβάνουν όλα τα αναγκαία στοιχεία που χρειάζεται να υποβληθούν για την άδεια οικοδομής.

3. Συστήνεται όπως ετοιμαστούν έγραφα ζήτησης προσφορών και να αξιολογηθούν ανάλογα οι προσφορές των προσφοροδοτών για τις μηχανολογικές εργασίες του έργου.

 

 

Ηλεκτρολογική μελέτη

 

1. Συναντήσεις με τον αρχιτέκτονα ή / και τους ιδιοκτήτες του έργου για ανάλυση των ειδικών αναγκών του έργου (προδιαγραφές και θέσεις εγκατάστασης μηχανημάτων, ειδικές απαιτήσεις φωτισμού, θέσεις πινάκων διανομής κτλ.)
2. Συναντήσεις - ραντεβού με το τμήμα μελετών της Α.Η.Κ. (αν χρειάζεται) για καθορισμό του είδους της παροχής και δρομολόγηση των καλωδίων (αν είναι υπόγεια η παροχή).
3. Μελέτη για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση που θα περιλαμβάνει:

 •  Διαχωρισμό κυκλωμάτων – φάσεων, σχέδια κυκλωμάτων φωτισμού και ισχύος.

 •  Αναλυτικά σχέδια πινάκων διανομής και καθορισμός των απαραίτητων μέσων προστασίας και των απαιτούμενων διατομών των καλωδίων τροφοδοσίας με βάση τους υπολογισμούς που απαιτούνται από τους κανονισμούς.

4. Μελέτη για τις διάφορες υπηρεσίες.

 •  Data / computer network (structured cabling). Προδιαγραφή εξοπλισμού (αναλόγως των απαιτήσεων) και σχέδια για τις ενδεικνυόμενες θέσεις και σωληνώσεις για την εγκατάσταση σημείων δικτύου.

 •  Δίκτυο τηλεφώνων και συστήματος διανομής τηλεοπτικού σήματος, σχέδια για τις ενδεικνυόμενες θέσεις και σωληνώσεις για την εγκατάσταση σημείων.

5. Ζήτηση προσφορών, ανάλυση και αξιολόγηση προσφορών και συγγραφή έκθεσης προς τον αρχιτέκτονα και τον ιδιοκτήτη του έργου.
6. Πραγματοποίηση επίβλεψης για το έργο στην οποία περιλαμβάνονται:

 •  Έλεγχος και έγκριση ή απόρριψη των μηχανημάτων και υλικών που προτείνει ο εργολάβος προτού αρχίσει τις εγκαταστάσεις του.

 •  Έλεγχος και έγκριση ή απόρριψη των κατασκευαστικών σχεδίων που θα ετοιμάσει ο εργολάβος προτού αρχίσει τις εγκαταστάσεις του.

 •  Περιοδικές επισκέψεις στο εργοτάξιο για σκοπούς ελέγχου ή / και συναντήσεων με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

 •  Έκδοση πιστοποιητικών πληρωμής του εργολάβου εγκαταστάσεων.

7. Τελικός έλεγχος – δοκιμή της εγκατάστασης. Που θα περιλαμβάνει:

 •  Insulation Resistance Testing.

 •  Continuity testing.

 •  Loop Tests.

 • . RCD Tests.

 •  Πραγματοποίηση των απαιτούμενων από την Α.Η.Κ μετρήσεων και συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων και πινάκων για έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας της εγκατάστασης και ηλεκτροδότηση. Οι μετρήσεις αυτές θα πρέπει να πραγματοποιούνται από τον ηλεκτρολόγο μελετητή και τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη για κάθε κύκλωμα ξεχωριστά.

Author: Demetris Ioannou

bottom of page