Προσφερόμενες υπηρεσίες που αφορούν αρχιτεκτονικές μελέτεςΤο γραφείο μας προσφέρει υπηρεσίες σε ότι αφορά την αρχιτεκτονική μελέτη, την οργάνωση και σχεδιασμό των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, τον ακίνητο εξοπλισμό και επίπλωση του έργου καθώς και την επίβλεψη του από το στάδιο της θεμελίωσης μέχρι και την τελική παράδοση του.
Πιο κάτω αναφέρονται οι υπηρεσίες που προσφέρονται ανά στάδιο εργασίας.  • Στάδιο Α:

Προμελέτη-Προσχέδια
Στο στάδιο της προμελέτης ουσιαστικά συζητάμε με τον πελάτη τις ανάγκες και επιθυμίες του με σκοπό να ετοιμάσουμε σχεδιαστικές λύσεις που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του. Μέσα από παραδείγματα και περιγραφές προσπαθούμε να οραματιστούμε το αποτέλεσμα που θα ικανοποιούσε τον πελάτη . Στην συνέχεια μελετώντας εναλλακτικά σενάρια λύσεων ή προτάσεων επιλέγονται τα επικρατέστερα τα οποία και σχεδιάζουμε με περισσότερη λεπτομέρεια ώστε να προκύψει η βέλτιστη δυνατή λύση. Τα πλέον επικρατέστερα παρουσιάζονται στον πελάτη και σε τρισδιάστατη μορφή με στόχο ο ίδιος να αποκτήσει σφαιρική άποψη της πρότασης να κατανοήσει την μορφολογία τον σχεδιασμό και την λειτουργικότητα των χώρων και να επιλέξει αυτό που καλύπτει με τον καλύτερο τρόπο όλες τις προσωπικές του ανάγκες.  • Στάδιο B

Οριστική μελέτη

Στο στάδιο αυτό απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει ήδη επιλεγεί η βέλτιστη λύση για τον πελάτη.
Κατά την περίοδο εκτέλεσης της οριστικής μελέτης όλοι οι απαραίτητοι σύμβουλοι (αρχιτέκτονας, πολιτικός μηχανικός, μηχανολόγος μηχανικός, ηλεκτρολόγος μηχανικός, Επιμετρητής ποσοτήτων επιπλέον συμβούλων) συντονίζονται με σκοπό την προετοιμασία όλων των σχεδίων και στοιχείων που απαιτούνται για ολοκλήρωση της μελέτης σε όλα τα επίπεδα.
Ο αρχιτέκτονας παράλληλα με την ετοιμασία τελικών σχεδίων ετοιμάζει τρισδιάστατο μοντέλο του οριστικοποιημένου σχεδίου. Η τρισδιάστατη απεικόνιση γίνεται με περισσότερη λεπτομέρεια από αυτήν του προηγούμενου σταδίου και περιλαμβάνει εσωτερική επίπλωση των χώρων εάν ζητηθεί από τον πελάτη. Παρουσιάζεται επίσης σειρά ψηφιακών ξεναγήσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό του κτιρίου.
Στο στάδιο αυτό εάν ζητηθεί από τον πελάτη εκπονείται από τον αρχιτέκτονα μελέτη φωτισμού και τοπιοτέχνισης των εξωτερικών χώρων.  • Στάδιο Γ

Έκδοση πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας

Στο στάδιο αυτό συγκροτούνται φάκελοι ολοκληρωμένων μελετών από όλους τους απαραίτητους συμβούλους και ακολουθούνται όλες οι διαδικασίες που προνοούνται για έκδοση πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας. Η έγκριση των αδειών από τις αρμόδιες αρχές είναι απαραίτητη για την έναρξη εργασιών ανέγερσης του κτιρίου.
Παράλληλα με την έκδοση αδειών τα σχέδια δίνονται σε εργολάβους και εργοληπτικές εταιρίες για έκδοση προσφορών. Οι προσφορές αξιολογούνται από τον Επιμετρητή ποσοτήτων και στην συνέχεια ο πελάτης σε συνεργασία με τον αρχιτέκτονα και τον Επιμετρητή ποσοτήτων επιλέγει την προσφορά που θεωρεί καλύτερη.  • Στάδιο Δ

Μελέτη εφαρμογής και κατασκευαστικές λεπτομέρειες

Η μελέτη εφαρμογής και τα κατασκευαστικά σχέδια γίνονται πριν την έναρξη των οικοδομικών εργασιών και κατά την διάρκεια της όταν ζητηθούν. Ο αρχιτέκτονας σε συνεργασία με τους υπόλοιπους συμβούλους του έργου ετοιμάζουν πλήρη σειρά κατασκευαστικών σχεδίων καθώς και σχέδια λεπτομερειών με βάση σύγχρονα μοντέλα σχεδιασμού και κατασκευής. Προτεραιότητα μας είναι η χρήση σύγχρονων φιλικών προς το περιβάλλον υλικών και μεθόδων κατασκευής όπως και η αποφυγή όσο το δυνατόν περισσοτέρων ασαφειών κατά την κατασκευή του έργου.
Στο στάδιο αυτό εάν ζητηθεί από τον πελάτη γίνονται από τον αρχιτέκτονα κατασκευαστικά σχέδια και σχέδια λεπτομερειών για την ακίνητη επίπλωση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.  • Στάδιο Ε

Επίβλεψη κατασκευής

Θεωρούμε υποχρέωση μας και αναλαμβάνουμε την επίβλεψη κατασκευής όλων των έργων μας. Όλα τα στάδια της κατασκευής ελέγχονται με τακτικές επισκέψεις στο εργοτάξιο. Συγκεκριμένα γίνεται εβδομαδιαία επίσκεψη στο εργοτάξιο από τον αρχιτέκτονα και μηνιαία συγκέντρωση όλων των εργολάβων, υπεργολάβων και συμβούλων για έλεγχο της πορείας του έργου και συζήτηση οποιουδήποτε θέματος μπορεί να προκύψει. Επισκέψεις στο εργοτάξιο γίνονται από τον αρχιτέκτονα και οποιαδήποτε άλλη στιγμή απαιτηθεί ή θεωρηθεί από τον ίδιο ή οποιοδήποτε παράγοντα του έργου ότι είναι απαραίτητο.  • Στάδιο ΣΤ

Υποστήριξη του έργου μετά την ολοκλήρωση του.

Κατά την προσωρινή παράδοση του έργου στον πελάτη αναλαμβάνουμε να εξετάσουμε την ποιότητα του αποτελέσματος. Στο στάδιο αυτό επιβεβαιώνεται η σωστή αποπεράτωση του έργου και σημειώνονται και υποδεικνύονται στον εργολάβο τυχόν ατέλειες, λάθη , φθορές ή ελλείψεις. Όλες οι ατέλειες και φθορές διορθώνονται από την εργοληπτική εταιρία με στόχο την επίτευξη τελειότητας.​

Author: Demetris Ioannou